Objectinformatie bedrijfsverzamelgebouw Oude Middenweg 231-B t/m W 

Te huur Bedrijfsruimte,  kantoor, opslagruimte
Huurprijs excl. BTW Vanaf € 1.300,00 pmnd
Parkeren Alle units hebben de beschikking over 2 eigen parkeerplaatsen
Datum oplevering In overleg
Kadastrale gegevens Gemeente ’s-Gravenhage, sectie BD nummer 6123
Ligging Op bedrijventerrein Oude Middenweg/ Forepark. In de directe omgeving zijn veel midden- en kleinbedrijven gevestigd, maar ook o.a. Gamma en Kwantum.
Bereikbaarheid Door de directe nabijheid van de A4, A12 en N44 (Sijtwende tunnel) zijn de units perfect bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer (tramlijn 19 en Randstadrail ‘station Forepark’).
Verhuurbaar oppervlak De afzonderlijke units hebben een verhuurbaar vloeroppervlak* variërend van 136 m2 tot 152 m2. De units bestaan uit een begane grond (van 68 m2 tot 76 m2) en een eerste verdieping (van 68 m2 tot 76 m2). Sommige units zijn geschakeld waardoor een groter vloeroppervlak wordt gerealiseerd.
  • Vrije hoogte begane grond 3.20m
  • Vrije hoogte entresol 2.90m
  • Vloerbelasting begane grond 1500kg/m2
  • Vloerbelasting entresol 350kg/m2

*Onder verhuurbaar vloeroppervlak wordt volgens de NEN 2580 verstaan: het vloeroppervlak gemeten van binnenkant wand tot binnenkant wand met “glaslijn correctie”, exclusief trappenhuizen, verticale stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief het aandeel in de gemeenschappelijk ruimten, zoals gangen, toiletten, containerruimten, pantry’s e.d.

Huurtermijn 3-jarige huurovereenkomst
Huurindexatie Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens”(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Opleveringsniveau De units worden turnkey opgeleverd inclusief elektrische overheaddeur, brandblusapparatuur, voldoende elektrische voorzieningen en krachtstroom (3×25 Ampère), verlichting, laminaat vloer, keukenblok, toilet, CV-installatie en internet aansluiting.
Gebruik/bestemming De units mogen worden gebruikt conform artikel 7:230a BW en zijn bij uitstek geschikt voor opslag en/of lichte assemblage.(Categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij de voorschriften Leidschenveen). Iedere vorm van productie binnen het gehuurde is onderhevig aan vergunningen en zal door huurder dienen te worden getoetst bij de plaatselijke overheid.
BTW De units zijn BTW belast. Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting  belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Zekerheidsstelling De huurder moet een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur en de over het totaal verschuldigde btw kunnen overleggen.
Huurovereenkomst De ROZ huurovereenkomst kantoorruimte (2015) wordt gehanteerd.
Reclamevoering Huurder heeft alleen het recht om een reclameaanduiding aan te brengen op of aan het gebouw na het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) door huurder te verzorgen en na overleg met en na goedkeuring van de verhuurder.
Courtage Mocht door bemiddeling van een makelaar voor dit object een transactie tot stand worden gebracht, dan zal er aan de huurder daarvoor geen kosten of courtage in rekening worden gebracht.
Disclaimer Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en, ons inziens, uit betrouwbare bron afkomstig. Echter, ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  Bovenstaande objectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Er kunnen geen rechten worden ontleend.